SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PRE-ib W ROKU SZKOLNYM 2016/17

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW
GIMNAZJÓW ZAINTERESOWANYCH
MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ W I LO
W GLIWICACH ib
PRZYBLIŻYMY PROGRAM IB ORAZ POWIEMY JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
NAJBARDZIEJ OBLEGANEJ KLASY W GLIWICACH

4 listopada 2015r. (środa) o godz. 17.00 w sali 205