Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO Nr 10 ‘JEDYNKA’ w Gliwicach

Mamy zaszczyt wszystkich Państwa poinformować, że z inicjatywy  Rady Rodziców  przy  poparciu  Dyrekcji  szkoły,  Grona  pedagogicznego  i  Rodziców powołano  do  życia   i   z   dniem  31  maja 2016 r zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym :

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju ZSO 10 w Gliwicach „ Jedynka”

Dziękujemy  wszystkim  za  nieocenioną  pomoc  i  wsparcie  przy powstawaniu Stowarzyszenia i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Rady Rodziców i Zarząd Stowarzyszenia

Statut

j