Wymiana międzynarodowa NOWE

Osoby zainteresowane udziałem w wymianie ze szkołami w  OSG Hengelo w  Holandii, Delitzsch-Christian-Gottried-Ehrenberg-Gymnsium w Niemczech i INS les Aimerigues w Hiszpanii proszeni są o napisanie listu motywacyjnego po angielsku do 24 września, tj. poniedziałku i dostarczenie p. Świtońskiej.

Zapraszamy do współpracy!