Kategoria: Aktualności dla kandydatów

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj dalej