Kategoria: Aktualności dla kandydatów

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj dalej

Ważna informacja dla kandydatów do naszego liceum!!!

Informujemy, że ze względu na bardzo małe zainteresowanie kandydatów grupą klasową 1B1 (grupa politechniczna), podjęliśmy decyzję o nieotwieraniu w/w grupy. Natomiast z powodu dużego zainteresowania klasą pre-IB powiększyliśmy limit przyjęć do tej klasy do 56 miejsc. W sumie limit miejsc w szkole nie uległ zmianie i wynosi 168 miejsc.
Czytaj dalej