PRAWO SZKOLNE

Statut I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach

Dokument (tekst jednolity z dnia 28.11.2019 r.)

Program wychowawczo-profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach
wraz z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej

Program wychowawczo-profilaktyczny - LO 3 letnie
Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej - LO 3 letnie
Program wychowawczo-profilaktyczny - LO 4 letnie
Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej - LO 4 letnie

Procedury bezpieczeństwa oraz organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej I LO
Procedury bezpieczeństwa